Posted on: 30 czerwca 2021 Posted by: Redakcja Comments: 0

Emisja gazów cieplarnianych?

Wszyscy wiemy, że paliwa kopalne są głównym źródłem emisji CO2. A ponieważ dwie trzecie emisji dwutlenku węgla pochodzi z wytwarzania energii z paliw kopalnych, jasne jest, że musimy znaleźć sposób na ograniczenie tych emisji do atmosfery. Na szczęście dla nas, istnieje technologia, która może pomóc zmniejszyć te liczby w sposób dramatyczny i opłacalny: Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Przyjrzyjmy się tej nowej metodzie, aby uzyskać więcej informacji!

Pierwszym krokiem w procesie jest oddzielenie gazu. W ten sposób powstaje strumień spalin z produkcji energii elektrycznej, który zawiera głównie COOLANT i gazy spalinowe, ale zawiera również trochę dwutlenku węgla (CO). Drugim krokiem w tej technologii jest transport tych oddzielonych strumieni do dalszego przetwarzania w innym zakładzie

W przypadku technologii CCS dwutlenek węgla jest wychwytywany w drodze oddzielania gazu?

Aby mieć wydajną instalację CCS, potrzebne są dwie główne rzeczy: dobre zaopatrzenie w gaz chłodzący, taki jak gaz ziemny lub mieszanina propanu i butanu oraz urządzenia, które mogą wychwytywać dwutlenek węgla poprzez wieże płuczące z rozpuszczalnikiem aminowym. Amoniak reaguje z CO tworząc wodorowęglan amonu, który może być wykorzystany przez rośliny jako nawóz, podczas gdy schłodzony ciekły amoniak wychodzi rurociągiem do ponownego wykorzystania w produkcji. Gaz jest następnie sprężany w rurociągu do transportu, który może być wykorzystany do składowania CO w formacjach geologicznych pod ziemią.

Emisja dwutlenku węgla powoduje powstawanie gazów cieplarnianych i szkodzi naszemu środowisku. Technologia CCS pomoże w efektywny i opłacalny sposób zredukować emisję dwutlenku węgla poprzez jego wychwytywanie w elektrowniach poprzez oddzielanie gazów spalinowych za pomocą płuczek z rozpuszczalnikiem aminowym!

Granulki wapna sodowanego?

Aby utrzymać efektywne usuwanie dwutlenku węgla z obiegów oddechowych, może być pożądany wysoki poziom rozpuszczonego tlenu. Granulki wapna sodowego są osuszaczem o obiegu zamkniętym lub częściowo zamkniętym, który służy do usuwania zarówno dwutlenku węgla jak i pary wodnej z obiegu oddechowego i może być stosowany ze wszystkimi gazami zawierającymi stężenie tlenu do 100%.

Allied CarbO2Lime GE compact style cartridge

W tym przypadku często preferowanym środkiem osuszającym są granulki wapna sodowego, ponieważ są one nietoksyczne i niedrażniące dla tkanek, mają długą żywotność w obiegu otwartym (6 godzin) i nie wytwarzają palnych tlenków jak wodorotlenek sodu. Dzięki zastosowaniu wapna sodowego nie muszą się Państwo martwić o bezpieczeństwo operatora w razie przypadkowego rozlania, ponieważ nie reaguje ono z innymi substancjami